Jelen adatvédelmi tájékoztató az alábbi honlap adatkezelését szabályozza: https://diagnostics.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://diagnostics.hu/adatvedelem

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május hó 25-étől visszavonásig tart.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Mint a www.diagnostics.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, az Diagnostics Kft. tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a Diagnostics Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a Diagnostics Kft. által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ában meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

1. Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Diagnostics Kft.
Székhely / levelezési cím: 1161 Budapest, Kossuth Lajos u. 83.

Adatkezelés helye: 1161 Budapest, Kossuth Lajos u. 83.
Adatkezelő képviselője: Kispál István

E-mail: adatvedelem@diagnostics.hu
Telefon: +361-341-8614

2. A kezelt adatok és az érintettek köre:

A Diagnostics Kft. kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Diagnostics Kft. személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvényi előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Diagnostics Kft. az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

3. A weboldal használatával összefüggésben gyűjtött információk:

Az Adatkezelő semmilyen, a Látogatóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Diagnostics Kft. honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelés nem valósul meg.

Google Analytics: A Diagnostics Kft. a honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja.

A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.

A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google a fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

Visitor Statistics Pro:
A Google Analitycs-hez hasonló, webhely látogatottsági statisztikák gyűjtését és kiértékelését végző szolgáltatás, mely a következő adatokat gyűjti: meglátogatott oldalak címe, letöltések, kattintások, statisztikák és trendek, IP cím, IP követés, látogatók útja, (IP, ország, város, keresési motor kulcsszava, bejegyzési oldal, látott oldal, nyelv), operációs rendszer, kereső, képernyő felbontás.

A Weboldalra látogatással és vagy az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen részében leírt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Cookie-k: A weboldal úgynevezett “sütiket” vagy más néven “cookie”-kat használ. A weboldal kisméretű, a Látogatóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat úgynevezett “sütiket” vagy más néven “cookie”-kat telepít a Látogató számítógépére adatfeljegyzés, a Látogató azonosítása, a Látogató további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése érdekében. A “cookie”-k fogadását letilthatja illetve törölheti a böngészője beállításaiban. Ebben az esetben felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a Látogató nem kap jogosultságot bizonyos szolgáltatások, információk vagy adatokhoz való hozzáféréshez. A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat.

Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Látogató számítógépének IP címe, a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a Látogató a weboldalra látogatott, valamint a Látogató által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a honlapon megnézett tartalmak.
Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül, valamint minden oldal láblécében megtalálható hivatkozáson keresztül az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatásban részesül.

A Google Analytics által használt anonim session ID-k, cookiek (sütik) és naplófájlok felhasználásának célja statisztikai jellegű.

4. Az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelési időtartam:

A Google Analytics által létrehozott session ID-k és cookiek (sütik) időtartama 30 napra szól, a session ID-k az weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A Látogató által megadott adatokat a Látogató írásos kezdeményezésére az Adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az 1. pontban található e-mail címen, vagy levelezési címen írásban lehet bejelenteni.

5. Az adatfeldolgozók köre:

A Látogatói adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, Harmadik félnek nem adja ki, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
Az Adatkezelő egyedül törvényi kötelességből továbbítja a Látogatók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben az megfelelő jogalappal rendelkezik.

6. Kapcsolatfelvétel

A Diagnostics Kft. honlapján nincs lehetősége a Látogatónak a Diagnostics Kft. -vel történő kapcsolatfelvételre. Viszont email útján (adatvedelem@diagnostics.hu) megadhatóak a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatok.

Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Diagnostics Kft. adatkezelési szabályait.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és 6. § (6) bekezdése], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

  • adatkezelés célja: a Diagnostics Kft. -vel történő kapcsolatfelvétel elősegítése
  • kezelt adatok köre: név, e-mail cím, tárgy, üzenet szövege
  • adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulása. adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig)
  • adattárolás módja: elektronikus

7. Az adatkezelési szabályzat jogalapja és a Látogató jogai:

Az adatkezelés a Látogató jóváhagyásának jogalapjával történik. A Látogató az Adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról az 1. pontban található e-mail címünkön írásban kérhet ezen adatkezelési nyilatkozat tartalmán túl további tájékoztatást. A Látogató által megadott adatokat a Látogató írásos kezdeményezésére az Adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt e-mail címünkön írásban lehet bejelenteni.

8. Adatbiztonság:

Adatkezelő biztosítja, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

A Diagnostics Kft. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.

A Diagnostics Kft. mindenkori ügyvezető igazgatója a Diagnostics Kft. sajátosságainak figyelembe vételével határozza meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelöli ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A Diagnostics Kft. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

9. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.

10. Jogorvoslati lehetőségek, hatályos jogszabályok:

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történjen.

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy az adatok harmadik fél részére történő továbbítását a Diagnostics Kft. feltüntetett elérhetőségein.

A Diagnostics Kft. a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 30 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Diagnostics Kft. csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A Diagnostics Kft. kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el. A Diagnostics Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti.

A Diagnostics Kft. mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Diagnostics Kft. adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat.

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelkezései az irányadóak.

A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény