A diagnosztikai terület újdonságai

A „Közép- és nagyfeszültségű hálózati beredezések diagnosztikai vizsgálata” című könyv megjelenése óta (2000) számos olyan újdonság jelentkezett, illetve vált elérhetővé a szakterületünkön, amellyel érdemes lenne kiegészíteni a fenti művet. Addig is, amíg ez nem történik meg, egyrészt az évente megrendezésre kerülő szigetelésdiagnosztikai konferenciák előadásaival, másrészt az alább részletezett cikkek, tanulmányok, hírek  és készülékismertetők közlésével  kíséreljük meg pótolni ennek hiányát.
Az alábbiakban a könyv eredeti fejezetcímei szerint (kiegészítve a generátorokkal) rendszerezzük az újabb ismereteket, híreket, vagy az adott fejezethez kapcsolódó készülékismertetőket. Kérünk minden érintettet, rendelkezésre álló anyagai beküldésével segítse munkánkat.

 

 
 

Fejezetek:
1. BEVEZETÉS

– Hevesi Antal: Élettartam gazdálkodás a Paksi Atomerőműben (E – 2010)
– Szántó Zoltán: A diagnosztikai terület elmúlt tíz éve (E – 2010)

2. ALAPISMERETEK
3. SZIGETELÉSVIZSGÁLATI MÓDSZEREK

3.4. A feszültség (feszültségválasz) mérésén alapuló módszerek

– Kispál István: Az új RVM-PDC műszer bemutatása (E – 2011)

3.4.1. A teljes feszültségválasz (VR) mérésének módszere

3.5.4. A részleges kisülések akusztikus vizsgálata

– Cselkó Richárd – Tamus Zoltán Ádám – Szabó Attila:Kábelszerelvények akusztikus részkisülés vizsgálatának tapasztalatai (E – 2010)

3.6. A szigetelőolajok vizsgálata

– Dr. Szebeni Mária: Alternatív olajok  (E – 2007)
– Bocsi Ildikó: Alternatív olajok  (E – 2009)
– Sziva István – Laczkó Zsolt: Olajkezelő berendezések az OVIT-nál(E – 2010)
– Bocsi Ildikó: Passzivált olajok (E – 2010)
– Dr. Szebeni Mária: IEC hírek (E – 2011)
– Dr. Gaál-Szabó Zsuzsanna: Oxidációgátló adalékok, oxidációs stabilitás (E – 2011)

3.6.2. Olajmintavétel

– Dr. Szebeni Mária: Az analízis eredménye a mintatvétel függvénye (E – 2009)

3.6.5. Olajban oldott gázok vizsgálata (HGA)

– Ivanka Hoehlein-Atanasova: HGA módszerek a múltban és jövőben(E – 2009)
– Czikó Zsolt – Németh Bálint: On-line és off-line helyszíni hibagáz analízis (E – 2009)

3.6.5.3. A HGA eredmények értékelése

– Németh Bálint – Laboncz Szilvia: HGA kiértékelő rendszer fejlesztése (E – 2009)
– Németh Bálint – Laboncz Szilvia: TRansformer ANalyzing SYStem (TRANSYS) szakértői rendszer az OVIT ZRt.-nél (E – 2010)

3.6.6. Különleges olajvizsgálatok

– Dr. Gaál-Szabó Zsuzsanna: Diagnosztikai érdekességek (E-2011)

3.6.6.4. Korrozív kéntartalom vizsgálata

– Bocsi Ildikó: Korrozív kén. (E – 2008)
– Ivanka Hoehlein-Atanasova: Korrozív kén a transzformátor szigetelésben (E – 2009)
– Laboncz Szilvia – Laczkó Zsolt – Németh Bálint: Korrozív kén vizsgálatok és mentesítési technológiák (E – 2010)
– Bocsi Ildikó: Még mindig a korrozív kén (E – 2011)

4. TRANSZFORMÁTOROK

– Sziva István, Laczkó Zsolt: Kis transzformátorok helyszíni javítása (E – 2008)

4.3. Állapotellenőrzési vizsgálatok

– Dr. Gaál-Szabó Zsuzsanna: Transzformátorpapír diagnosztikája (E – 2004)
– Csépes Gusztáv: Üzem alatti vizsgálatok (E – 2006)
– dr. Gaál-Szabó Zsuzsanna: Transzformátor diagnosztika (E-2009)
– dr. Gaál-Szabó Zsuzsanna: Papír állapotvizsgálatok (E-2010)
– Szén István: Transzformátor monitoring a Kandón (E – 2011)

4.3.1. Olajvizsgálatok

– Buzánszky Zoltán: Üzem alatti hibagáz monitoring (E – 2004)
– Horváth Béla: Hydran tapasztalatok (E – 2006)

4.3.3. 3. A kapacitás és a dielektromos veszteségi tényező mérése

– Robin Fischer, Miguel Fonollosa: Alállomások karbantartási és diagnosztikai  stratégiái (E – 2004)

4.3.4.1. Rezgésmérés

4.3.4.2. A tekercsek impedancia-frekvencia jelleggörbéinek felvétele

– Deutsch György: Diagnosztikai tapasztalatok (E – 2007)
– Kispál István: FRA áttekintés (E – 2010)
– Csépes Gusztáv: Üzemi tapasztalatok FRA méréssel (E – 2010)

4.4. Nagyfeszültségű transzformátorok vizsgálata 

– Kispál István: Nagytranszformátorok helyszíni gerjesztése (E – 2007)

4.4.2. Állapotellenőrzési vizsgálatok

– Németh Bálint: Komplex transzformátor diagnosztika (E – 2008)
– Kelemen András: Esettanulmány transzformátor meghibásodásáról (E – 2008)
– Laczkó Zsolt, Nagy Gábor, Pócsi Zoltán: Transzformátor diagnosztikai tapasztalatok (E – 2010)
– Kispál István – Nagytranszformátorok helyszíni PD mérése (E – 2011)
– Szén István: Részleges kisülés akusztikus detektálása (E – 2011)

4.4.2.2. Olajban oldott gázok analízisének kiértékelése
4.8. Fokozatkapcsolók vizsgálata

– Kispál István-Deutsch György-Huber Ferenc: MT-3 OLTC mérőműszer mérési tapasztalatok (E – 2006)
– Laczkó Zsolt: MT3 mérések és tapasztalatok (E – 2008)
– Laczkó Zsolt: Transzformátor fokozatkapcsoló diagnosztika (E – 2009)

5. MÉRŐTRANSZFORMÁTOROK
6. KÁBELVONALAK

6.2. A telített papírszigetelésű középfeszültségű kábelek vizsgálata
6.2.9. Kivágott kábeldarabok vizsgálatai

6.3. Az extrudált szigetelésű középfeszültségű kábelek vizsgálata
6.3.6.1. A részleges kisülések mérése ipari frekvenciával
6.3.6.1.1. Üzem alatti mérési módszerek

– Tuza János: Üzem alatti részleges kisülés mérés (E – 2008)

6.3.6.2. A részleges kisülések mérése oszcilláló hullámú vizsgáló feszültséggel
OWTS középfeszültségű kábelvonalakon

– Szente László: Kábeldiagnosztikai tapasztalatok a Paksi Atomerőmű Rt-nél (E – 2006)
– Friedrich Enkert: Új OWTS berendezés (E – 2007)
– Egyed Róbert: Kábeldiagnosztikai tapasztalatok az EED Zrt-nél (E – 2007)
– Hein Putter – Tar László: A diagnosztika világa (E – 2008)
– Kis Hegedüs Zoltán: OWTS mérési tapasztalatok (E – 2009)

OWTS nagyfeszültségű kábelvonalakon

– OWTS HV 150 (K – 2007)
– Kispál István: OWTS 150 (E – 2010)
Egyed Róbert: NAF kábeldiagnosztika (E – 2011)

6.3.9. Kivágott kábeldarabok és kábelszerelvények vizsgálatai

Kocsis Krisztián – Lányi Gábor: OWTS műszer használata átvételi vizsgálatokhoz (E – 2008)
Tamus Ádám, Cselkó Richárd, Németh Bálint, Dr. Berta István:Termikus és feszültség alatti öregítés hatása a diagnosztikai paraméterekre (E – 2008)
Orlay Imre, Tamus Ádám, Németh Bálint, Dr. Berta István:Kábelvégelzáró meghibásodás komplex vizsgálata (E – 2008)

7. KAPCSOLÓKÉSZÜLÉKEK ÉS TOKOZOTT KAPCSOLÓBERENDEZÉSEK
7.1. Nagyfeszültségű megszakítók

– Varga András: Megszakító diagnosztika (E – 2004)
– Balogh József – Kramcsák Szabolcs: Megszakító diagnosztika (E – 2008)
– Balogh József – Kramcsák Szabolcs: Megszakító diagnosztika az OVIT ZRt-nél (E – 2009)

8. TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETÕK ÉS TÚLFESZÜLTSÉG-KORLÁTOZÓK

9. DIAGNOSZTIKA AZ INFRAVÖRÖS TARTOMÁNYBAN
9.2.5. Jellemző mérési eredmények és az azokból levonható következtetések

– Szentgyörgyi Zoltán: Az infravörös diagnosztika csemegéi (E – 2007)
– Nagy Gábor: Egyéb diagnosztikai vizsgálatok (E – 2008)

A DIAGNOSZTIKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI TÉMAKÖRÖK
Az itt tárgyalt mű kifezetten csupán a hálózati berendezések vizsgálatával foglalkozik és nem tér ki a helyszíni megoldások kérdéseire sem, ezért az alábbi új témakörökkel egészítjük ki:
10. VILLAMOS FORGÓGÉPEK

– Móricz József: Villamosgépek diagnosztikai kérdései (E – 2004)
– Faragó András: Generátor diagnosztika áttekintése (E – 2004)
– Dr. Fodor István: Turbógenerátorok szigetelésvizsgálata (E – 2004)
– Kispál István: Generátor állórész részkisülés vizsgálatok (E – 2004)
– Faragó András: Alacsonyfluxusú vasvizsgálatok (E – 2006)
– Dr. Fodor István: Forgórész diagnosztika (E – 2007)

11. TÁVVEZETÉKEK 

12. EGYÉB BERENDEZÉSEK 

– Resch Pál: Akkumulátortelep diagnosztika (E – 2006)

13. A DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK HELYSZÍNI MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI TÉMAKÖRÖK

– Kispál István: Mérőkocsik kialakítása (E – 2004)

Rövidítések:
E –  Előadás
K – Készülékismertető
M – Megoldás ismertetése