Bevezetés

Diagnostics Könyv

A nagyfeszültségű berendezések diagnosztikai célú vizsgálatával régóta foglalkoznak a villamos energia iparági cégek. Többük erre megfelelő műszerekkel és próbafeszültség előállítására alkalmas berendezésekkel fel is készült...

olvasson tovább

TRAFTEK (SFRA) – Tekercs impedancia karakterisztika felvétel

Transzformátortekercsek mechanikai elmozdulásának detektálására szolgáló műszer. A tekercselés, mint megoszló RLC hálózat, a geometria megváltozása során a jellemző rezonancia helyeit is változtatja. A műszer a tekercselés impedancia-frekvencia függésésének felvételére alkalmas. A kapott görbe jellemző az aktuális geometriára. Ha a geometria változik, a változás megjelenik egy újra felvett görbében. Az SFRA (Sweep frequency response analysis) diagramok összehasonlításával a kiinduló állapothoz képesti elmozdulásokat lehet kimutatni. Kiegészíthető „olajrezgés vizsgáló modullal”, így mind a maradó mechanikai elváltozások, mind a lazulásból eredő rezgések vizsgálhatók. Alkalmas menetzárlat kimutatására is. Mérőfeszültség 50Hz -1MHz kb. 10Veff.
 Termékismertető
olvasson tovább

A részleges kisülések méréséről általában

Bármely villamos berendezés szigetelésében előfordulhatnak részleges kisülések, amelyek mérése az egyik leghatékonyabb módszer szigetelések diagnosztikájára. Azokat a villamos kisüléseket, amelyek nem hidalják át teljesen az elektródaközt, részleges kisüléseknek (röviden: részkisüléseknek) nevezzük...

olvasson tovább

A visszatérő feszültség időállandó-függésének mérése

A visszatérő feszültség mérésén alapuló vizsgálat az un. RVM (Recovery Voltage Measurement) módszer. A módszer lényege, hogy a polarizáció intenzitásának időállandó szerinti eloszlását úgy vizsgálja, hogy a vizsgálandó szigetelés visszatérő feszültségének UVmax csúcsértékét méri különböző időtartamú feltöltés és kisütés után...

olvasson tovább

Szivárgási áram (a szigetelés áramválaszának) mérése

A szivárgási áram (szigetelési ellenállás) mérése a legrégibb és legáltalánosabban használt szigetelés-ellenőrzési módszer. A szigetelés Isz szivárgási árama egyenfeszültséggel mérhető, a szigetelési ellenállás közelítő értéke a feszültségből és a szivárgási áram pillanatértékéből az Rsz = U / Isz [Ohm = V/A] összefüggéssel számítható...

olvasson tovább

Olaj-papír szigetelések hibagáz analízise

Az olaj-papír szigetelésű berendezésekben (transzformátorok, fojtók, mérőváltók, stb.) előforduló hibák kimutatására világszerte a HGA (hibagáz analízis) a leggyakrabban használt diagnosztika. A HGA laboratóriumi eredmények értelmezése gyakran nagyon nehéz és óvatosan kell eljárni még a gyakorlott szakembereknek is... 

olvasson tovább

Lépcsős egyenfeszültségű szigetelés állapot ellenőrzés

A szigetelések nagyfeszültségű viselkedésének vizsgálatára vonatkozóan az egyik legjobb állapotjellemző a vezetőképesség feszültség függvényében történő vizsgálata. A szigetelésen folyó áram a feszültség rákapcsolása után a kapacitív és a polarizációs jelenségek miatt időben erősen változik és a szigetelés típusától függően hosszabb-rövidebb idő alatt áll be a vezetési áram állandósult értékére. 

olvasson tovább

A diagnosztikai terület újdonságai

A "Közép- és nagyfeszültségű hálózati beredezések diagnosztikai vizsgálata" című könyv megjelenése óta (2000) számos olyan újdonság jelentkezett, illetve vált elérhetővé a szakterületünkön, amellyel érdemes lenne kiegészíteni a fenti művet. Addig is, amíg ez nem történik meg, egyrészt az évente megrendezésre kerülő szigetelésdiagnosztikai konferenciák előadásaival, másrészt az alább részletezett cikkek, tanulmányok, hírek  és készülékismertetők közlésével  kíséreljük meg pótolni ennek hiányát.
Az alábbiakban a könyv eredeti fejezetcímei szerint (kiegészítve a generátorokkal) rendszerezzük az újabb ismereteket, híreket, vagy az adott fejezethez kapcsolódó készülékismertetőket. Kérünk minden érintettet, rendelkezésre álló anyagai beküldésével segítse munkánkat.
olvasson tovább