IX. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia

a Diagnostics Kft. és a Magyar Elektronikai Egyesület ( MEE )
szervezésében
2009 október 14-16
Hotel Residence****
Siófok, Erkel Ferenc utca 49.
É46.9040861 K18.0356287

2009-ben kilencedik alkalommal rendeztük meg a nagyfeszültségű Szigeteléstechnikai Konferenciát, amely a villamosenergiarendszerek nagyfeszültségű berendezések (transzformátorok, generátorok, távvezetékek, kábelek, kapcsolókészülékek, stb.) szigetelésdiagnosztikájának mélységeibe enged betekintést.

A műszaki diagnosztika szerepe mindig is fontos volt, de az utóbbi években rendkívül felértékelődött, mert a jó bevált diagnosztikák, ill. a legújabb eredmények szakszerű alkalmazásával megelőzhetők a váratlan meghibásodások. Hosszú évek óta azon fáradozunk, hogy tevékenységünkkel egyre magasabb színvonalú konferenciát, ill. szakmai továbbképzést nyújthassunk, mert a magas színtű ismeretek birtokában  jelentős beruházási, karbantartási és felújítási költségeket takaríthatnak meg a vállalatok.

A diagnosztika felértékelődésének egyik legfontosabb összetevője, hogy a villamos energetika nagy értékű berendezéseinek átlagéletkora világszerte meghaladja a 25-30 évet, de csupán az életkoruk miatt lecserélni a berendezéseket nem lenne gazdaságos. Az egyes berendezések üzemeltetése, javítása, ill. esetleges selejtezése csak megfelelő diagnosztika alapján lehetséges. Az üzemeltetésre és diagnosztikára fordított összköltség minimalizálását tekintve az alábbi három feladat szakszerű elvégzése a legfontosabb: a berendezés pillanatnyi állapotának pontos felmérése (az esetleges hiba pontos behatárolása), a rendelkezésre álló diagnosztikai adatok alapján a megfelelő beavatkozások elvégzése, szükség esetén a berendezés cseréje-selejtezése. Nem mindegy, hogy a diagnosztizált berendezéseken egyáltalán szükséges-e valamilyen beavatkozás, ill. ez a beavatkozás milyen mélységű legyen, főleg hol kerüljön végrehajtásra (helyszínen vagy gyárban). Látható, hogy e nagy értékű berendezések állapotellenőrzése nem egy egyszerű műszaki feladat, mert a fő cél a berendezések élettartamának olyan menedzselése, ami minimalizálja az összköltséget és optimális arány kialakítását segíti a beruházási, üzemeltetetési, javítási költségek terén.

A diagnosztika területén bekövetkezett gyors változások okai lényegében azonosak más műszaki területeken tapasztaltakkal, vagyis a műszerezettség, automatizálás, számítástechnika stb. gyors fejlődése, ill. az, hogy egyre több fejlesztési eredmény hasznosult ezen a területen is. A gyors változások miatt is fontos, hogy az érintett szakemberek megismerkedhessenek a terület legújabb eredményeivel, találkozhassanak a tématerület hazai és nemzetközi szakembereivel, előadásokat hallgathassanak meg az aktuális témakörökről, hozzászólások ill. „kerek asztal” jellegű beszélgetések során kicserélhessék egymással tapasztalataikat, miáltal munkájuk még hatékonyabbá válik.

A konferencián évről évre többen és többen vesznek részt, ez is bizonyítja, hogy az országban elszórtan dolgozó szakemberek igénylik és hasznosnak tartják az ilyen összejöveteleket. A diagnosztikai tématerület igen nagy, de a konferencián rendelkezésre álló idő véges, ezért minden évben egy-egy témakör nagyobb hangsúlyt kap, de természetesen az elhangzó előadások lényegében felölelik a teljes tématerületet. Ebben az évben az egyik hangsúlyos terület a CIGRE hazai vonatkozású bemutatása. Ismert, hogy a CIGRE SC D1 Tanulmányi Bizottsága „Materials and Emerging Test Techniques”, 2009-ben Magyarországon rendezte meg a páratlan években esedékes Kollokviumát és ezzel egy időben a munkabizottsági üléseit (lásd a CIGRE és a MEE internetes honlapjait). A szakemberek csak korlátozottan vehetnek részt ezen a CIGRE SC D1 rendezvényén, ezért a IX. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia röviden foglakozott az itt bemutatott tanulmányokkal. A konferencia másik kiemelt témájaként a transzformátor próbatermek korszerű rendszereinek megtárgyalását jelöltük ki.

Természetesen ahogy eddig, most is elhangzottak a transzformátorok, generátorok, kábelek szigetelésének vizsgálatával, ill. az elosztóhálózatok megbízhatósága és a diagnosztika kapcsolatával foglalkozó előadások.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület vezetése az idei konferencia szervezésében is közreműködött.

 


Program


 

2009. 10. 14. (szerda)     

1000 –   1200
Regisztráció
 

1200 –   1400

Ebéd
 

1400 –   1410
Cziczer János
Paksi Atomerőmű Zrt.
Megnyitó
 

1410 –   1430
Szántó Zoltán – Kispál István
Diagnostics Kft.
Köszöntő + A konferencia programja, aktuális információk
 

1430 –   1500
Csépes Gusztáv
MAVIR Zrt.
Beszámoló a CIGRE szigetelésdiagnosztikai tevékenységeiről 
 

1530 –   1540
Kispál István
Diagnostics Kft.
Diagnostics 
 

1540 –   1610
Kispál István
Diagnostics Kft.
Transzformátorgyári próbatermek komplex kialakítása (gépek, műszerek, szoftverrendszer) I. rész 
 

1610 –   1630
Bognár Alajos
FCI
Nanokompozit anyagok előállítása, mint a jövő anyagtechnológiája 
 

1650 –   1710
Dr. Szebeni Mária
Tisza PharmaVet Kft.
Az analízis eredménye a mintatvétel függvénye 
 

1710 –   1725
Bocsi Ildikó
Tisza PharmaVet Kft.
Alternatív olajok 
 

1725 –   1745
Helmuth Engelstätter – Szántó Zoltán
Seba – Diagnostics Kft.
Kábelmérés kiértékelése 
 

1745 –   1805
Ladányi József – Béla Viktor
BME – C+D Automatika Kft.
Nagyfeszültségű oszlopok egyedi és eredő földelési ellenállásának mérése 
1830 –   2000
Vacsora
2100 –   2400
Wellness centrum

 

2009. 10. 15. (csütörtök)

730 –   830
Reggeli
 

850 –   940
Ivanka Hoehlein-Atanasova
Siemens AG
HGA módszerek a múltban és jövőben

 

940 –   1010
Czikó Zsolt – Németh Bálint
Maxikont Kft – OVIT Zrt.
On-line és off-line helyszíni hibagáz analízis

 

1025 –   1055
Ivanka Hoehlein-Atanasova
Siemens AG
Korrozív kén a transzformátor szigetelésben

1055 –   1115
Németh Bálint – Laboncz Szilvia
OVIT Zrt. – BME
HGA kiértékelő rendszer fejlesztése
1115 –   1135
Laboncz Szilvia
OVIT Zrt.
Helyszíni on-line, off-line és laboratóriumi gázkromatográffal végzett HGA összemérések eredményei.

 

1135 –   1155
Dr. Gaál-Szabó Zsuzsanna
Energochem Kft.
Szigetelőpapír mérési tapasztalatok
 

1155 –   1215
Dr. Güntner Ottó – Dr. Barkóczi István
Fux Zrt.
Távvezetékek korszerű diagnosztikai módszerei, valamint a koronasugárzás okozta hallható zaj csökkentésének lehetősége
1200 –   1330
Ebéd
 

1350 –   1440
Faragó András
KTT Mérnöki iroda Kft.
Élettartam kiterjesztés generátoroknál II. rész
1440 –   1455
Dr. Berta István
BME
In memoriam Csernátony-Hoffer András
 

1455 –   1505
Kovács András
MEE

Javaslat Csernátony-Hoffer András díj alapítására
1545 –   1600
Cselkó Richárd – Németh Bálint – Dr. Kiss István
Fuzzy rendszerek és neurális hálózatok alkalmazása a diagnosztikában
 

1600 –   1640
Dr. Woynárovich Gábor
MAVIR Zrt.
Diagnosztika szerepe a MAVIR-ban
 

1640 –   1710
Németh Bálint – Görgey Péter
OVIT Zrt.
Karbantartási és diagnosztikai adatmenedzselő szoftver (KarMen)
 

1710 –   1730
Csernoch Viktor
ABB
Frekvenciaváltós transzformátor hűtésautomatika
 

1730 –   1800
Kispál István – Pajtli Tibor
Diagnostics Kft.
Transzformátorgyári próbatermek komplex kialakítása (gépek, műszerek, szoftverrendszer) II. rész 
1800 –   1900
Vacsora  

 

2009. 10. 16. (péntek)

730 –   830
Reggeli
840 –   910
Szántó Zoltán
Diagnostics Kft.
Kábeldiagnosztikai újdonságok – on-line részkisülésmérés
910 –   930
Helmuth Engelstätter
Seba KMT
Nemzetközi kitekintés: on-line részkisülésmérés
930 –   940
Kis-Hegedüs Zoltán
E.on
OWTS mérési tapasztalatok
 

1000 –  1030
Dr. Fodor István – Varga Tamás
Vilodent-98 Kft.
Villám- és túlfeszültségvédelem az új villámvédelmi szabvány alapján
 

1030 –  1050
Balogh József – Kramcsák Szabolcs
OVIT Zrt.
Megszakító diagnosztika az OVIT ZRt-nél
 

1050 –   1110
Laczkó Zsolt
OVIT Zrt.

Transzformátor fokozatkapcsoló diagnosztika
 

1110 –   1140
Ferenczi Zoltán
VEIKI-VNL Kft.

A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához kapcsolódó, biztonsági funkciót ellátó kábelek üzemzavari vizsgálata
 

1140 –   1200
Kispál István-Vadai Szilárd-Handzó Péter
Diagnostics Kft.

Helyszíni transzformátor gerjesztéses feszültségpróba és részkisülés mérés érdekességek, esettanulmányok
1200 –   1205
Konferencia bezárása

 

1205 –   1305
Ebéd

 

 


További képek a helyszínről