Olaj-papír szigetelések hibagáz analízise

Az olaj-papír szigetelésű berendezésekben (transzformátorok, fojtók, mérőváltók, stb.) előforduló hibák kimutatására világszerte a HGA (hibagáz analízis) a leggyakrabban használt diagnosztika. A HGA laboratóriumi eredmények értelmezése gyakran nagyon nehéz és óvatosan kell eljárni még a gyakorlott szakembereknek is.

„Az olajban oldott gázok minõségi és mennyiségi meghatározásán, a kapott eredmények elemzésén alapul a hibagáz analízis. Alkalmazásával még kezdeti állapotban kimutathatók a villamos berendezés szigetelési rendszerében fellépõ helyi túligénybevételek, hibák. A berendezésre vonatkozó diagnózis helyessége nagymértékben függ attól, hogy az olajmintában oldott gázok mennyire azonosak a vizsgált berendezésben üzemelő olajban oldott gázokkal mennyiségeiket és arányaikat tekintve, ezért már a mintavételt is fokozott gondossággal kell elvégezni. [1]”

Felhasznált irodalom

[1] Luspay Ö. szerk.: Közép- és nagyfeszültségű hálózati berendezések diagnosztikai vizsgálata. (Magyar Áramszolgáltatók Egyesülete, Budapest, 2000)