Bevezetés

Diagnostics Könyv

A nagyfeszültségű berendezések diagnosztikai célú vizsgálatával régóta foglalkoznak a villamos energia iparági cégek. Többük erre megfelelő műszerekkel és próbafeszültség előállítására alkalmas berendezésekkel fel is készült...

olvasson tovább

Visszatérő feszültség mérés (RVM) – B&C

Magyar fejlesztésű mérőműszer az olaj-papír szigetelési rendszerek általános állapotának vizsgálatára. A "magyar módszer". Cégünk egyik tulajdonosa, a B&C Kft. gyárja az egész világ számára Tettex márkanév alatt.

Könnyű, hordozható készülék 200 és 2000V között állítható mérőfeszültséggel. Az olaj papír rendszer polarizációs spektrumának vizsgálatával a papír nedvességtartalmára és öregedési állapotára lehet következtetni. Szigetelési ellenállásmérő funkcióval is rendelkezik.

Olaj-papír transzformátorok és papírkábelek vizsgálatára ajánlott. (Nemzetközi szinten folynak kísérletek a műszer használatának polietilén kábelek vizsgálatára történő kiterjesztésére.).  Termékismertető
olvasson tovább

Transzformátorok vizsgálata

  • Visszatérő feszültség mérés (RVM) és kiértékelés
  • Olaj és HGA vizsgálatok végeztetése és kiértékelése a legújabb IEC és Cigre ajánlások alapján
  • Tekercs impedancia karakterisztika felvétel, mechanikai elmozdulások detektálására.
  • Szigetelési ellenállás mérés , abszorpciós tényező meghatározás
  • Rezgés vizsgálat olajba merülő érzékelővel (hidrofon)
  • Fokozatkapcsoló kapcsolási karakterisztika felvétele (MT-3 műszerrel)
  • Fokozatkapcsoló átkapcsolás regisztrálása a kapcsolási idők, ellenállás és érintkező problémák kimutatására.
  • Tekercsellenállás mérés max. 50A egyenfeszültséggel
  • Áttételmérés
  • Helyszíni gerjesztéses részkisülés vizsgálat (250MVA transzformátor teljesítményig 1.3Un-ig)

 …

olvasson tovább

TRAFTEK (SFRA) – Tekercs impedancia karakterisztika felvétel

Transzformátortekercsek mechanikai elmozdulásának detektálására szolgáló műszer. A tekercselés, mint megoszló RLC hálózat, a geometria megváltozása során a jellemző rezonancia helyeit is változtatja. A műszer a tekercselés impedancia-frekvencia függésésének felvételére alkalmas. A kapott görbe jellemző az aktuális geometriára. Ha a geometria változik, a változás megjelenik egy újra felvett görbében. Az SFRA (Sweep frequency response analysis) diagramok összehasonlításával a kiinduló állapothoz képesti elmozdulásokat lehet kimutatni. Kiegészíthető „olajrezgés vizsgáló modullal”, így mind a maradó mechanikai elváltozások, mind a lazulásból eredő rezgések vizsgálhatók. Alkalmas menetzárlat kimutatására is. Mérőfeszültség 50Hz -1MHz kb. 10Veff.
 Termékismertető
olvasson tovább

A részleges kisülések méréséről általában

Bármely villamos berendezés szigetelésében előfordulhatnak részleges kisülések, amelyek mérése az egyik leghatékonyabb módszer szigetelések diagnosztikájára. Azokat a villamos kisüléseket, amelyek nem hidalják át teljesen az elektródaközt, részleges kisüléseknek (röviden: részkisüléseknek) nevezzük...

olvasson tovább

A visszatérő feszültség időállandó-függésének mérése

A visszatérő feszültség mérésén alapuló vizsgálat az un. RVM (Recovery Voltage Measurement) módszer. A módszer lényege, hogy a polarizáció intenzitásának időállandó szerinti eloszlását úgy vizsgálja, hogy a vizsgálandó szigetelés visszatérő feszültségének UVmax csúcsértékét méri különböző időtartamú feltöltés és kisütés után...

olvasson tovább

Szivárgási áram (a szigetelés áramválaszának) mérése

A szivárgási áram (szigetelési ellenállás) mérése a legrégibb és legáltalánosabban használt szigetelés-ellenőrzési módszer. A szigetelés Isz szivárgási árama egyenfeszültséggel mérhető, a szigetelési ellenállás közelítő értéke a feszültségből és a szivárgási áram pillanatértékéből az Rsz = U / Isz [Ohm = V/A] összefüggéssel számítható...

olvasson tovább

Olaj-papír szigetelések hibagáz analízise

Az olaj-papír szigetelésű berendezésekben (transzformátorok, fojtók, mérőváltók, stb.) előforduló hibák kimutatására világszerte a HGA (hibagáz analízis) a leggyakrabban használt diagnosztika. A HGA laboratóriumi eredmények értelmezése gyakran nagyon nehéz és óvatosan kell eljárni még a gyakorlott szakembereknek is... 

olvasson tovább

Lépcsős egyenfeszültségű szigetelés állapot ellenőrzés

A szigetelések nagyfeszültségű viselkedésének vizsgálatára vonatkozóan az egyik legjobb állapotjellemző a vezetőképesség feszültség függvényében történő vizsgálata. A szigetelésen folyó áram a feszültség rákapcsolása után a kapacitív és a polarizációs jelenségek miatt időben erősen változik és a szigetelés típusától függően hosszabb-rövidebb idő alatt áll be a vezetési áram állandósult értékére. 

olvasson tovább