EKOFLUID

A szigetelés állapotának javítására irányuló, az EKOFLUID által kifejlesztett REOIL® technológia alkalmazása nagyon hatékony, növeli a transzformátor élettartamát. Ezt az üzem közben elvégezhető eljárást az irreverzibilis károsodások bekövetkezése előtt ajánlatos elvégezni.
A technológia a regenerálás során nagyon jó minőségű adszorbeáló anyagokat használ, melyek magas adszorpciós képessége lehetővé teszi az olajszennyeződések és az öregedéstermékek eltávolítását az olajból és ezzel visszaállítani az olaj eredeti tulajdonságait az MSZ IEC 60422 előírásnak megfelelően. A REOIL® hatékonyan alkalmazható a korrozív olajok mentesítésére is.
A REOIL® technológia alapja az adszorbens telítődése után történő „readszorbeálási” folyamat, amit közvetlenül a berendezésben végzünk el. Ez a folyamat lehetővé teszi, hogy kb. 300-szor lehessen felhasználni ugyanazt a töltetet. Üzem küzben is használható a REOIL® mobil egység. Fűtőegységgel kombinálva lehetséges a berendezést csak szűrésre és olajszárításra használni, kihagyva a regenerációs fázist, de a berendezés elsődleges funkciója az olaj regenerálása. A technológia része egy inhibitáló egység is, amely a regeneráció után a szükséges inhibitor mennyiséget adagolja az olajba. A technológia teljes költségeit tekintve igen gazdaságos. Környezetvédelmi szempontból is előnyös, környezetkímélő.